آخرین مقالات


شیوه بازی سنتی ریسمان علی پیسیه

برای خواندن مقاله شیوه بازی سنتی ریسمان علی پیسیه و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 5:01:16 AM تحریریه 108

انواع بازی های دو نفره خانگی جالب

برای خواندن مقاله انواع بازی های دو نفره خانگی جالب و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 5:00:52 AM تحریریه 81

ضرب المثل از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

برای خواندن مقاله ضرب المثل از هر چه بدم اومد، سرم اومد ! و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 5:00:28 AM تحریریه 99

ضرب المثل اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !

برای خواندن مقاله ضرب المثل اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد ! و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 5:00:15 AM تحریریه 99

ضرب المثل جایی نمی خوابه که آب زیرش بره

برای خواندن مقاله ضرب المثل جایی نمی خوابه که آب زیرش بره و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 5:00:03 AM تحریریه 90

ضرب المثل ترکی استانبولی

برای خواندن مقاله ضرب المثل ترکی استانبولی و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:59:50 AM تحریریه 102

ضرب المثل بعد از هفت كره، ادعای بكارت

برای خواندن مقاله ضرب المثل بعد از هفت كره، ادعای بكارت و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:59:36 AM تحریریه 99

ضرب المثل خدا خر را شناخت، شاخش نداد

برای خواندن مقاله ضرب المثل خدا خر را شناخت، شاخش نداد و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:59:21 AM تحریریه 99

معنی ضرب المثل " یکی به نعل میزنه یکی به میخ" چیست؟

برای خواندن مقاله معنی ضرب المثل " یکی به نعل میزنه یکی به میخ" چیست؟ و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:59:04 AM تحریریه 132

وضعیت افغانستان در قالب کارتون

برای خواندن مقاله وضعیت افغانستان در قالب کارتون و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:58:37 AM تحریریه 159

کاریکاتور کلاس های درسی در دوران کرونا

برای خواندن مقاله کاریکاتور کلاس های درسی در دوران کرونا و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:58:14 AM تحریریه 147

کاریکاتور روز جهانی دختر (11 اکتبر)

برای خواندن مقاله کاریکاتور روز جهانی دختر (11 اکتبر) و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:57:56 AM تحریریه 123

تصاویر کاریکاتور مهاجرت

برای خواندن مقاله تصاویر کاریکاتور مهاجرت و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:57:37 AM تحریریه 87

تصاویری از کاریکاتور زاینده رود

برای خواندن مقاله تصاویری از کاریکاتور زاینده رود و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:57:15 AM تحریریه 75

کاریکاتور زلزله

برای خواندن مقاله کاریکاتور زلزله و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:56:55 AM تحریریه 129

کاریکاتور سال نو میلادی

برای خواندن مقاله کاریکاتور سال نو میلادی و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:56:39 AM تحریریه 147

حکایت فقر و ثروت

برای خواندن مقاله حکایت فقر و ثروت و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:56:06 AM تحریریه 81

حکایت مرد احمق

برای خواندن مقاله حکایت مرد احمق و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:55:51 AM تحریریه 75

حکایت های یعقوب لیث

برای خواندن مقاله حکایت های یعقوب لیث و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:55:36 AM تحریریه 84

حکایت درباره جوانمردی

برای خواندن مقاله حکایت درباره جوانمردی و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:55:12 AM تحریریه 60