آخرین مقالاتاس ام اس مخصوص ولادت پيامبرو امام صادق


تاریخ انتشار : 1/2/2022 6:25:47 PM - تعداد مطالعه : 48 

 

 

 

به آمنه بنت وهب، خدا عطا کرده پسر

پسر چه گويم که به خلق، خدا عطا کرده پدر

ميلاد پيامبر رحمت، تاج آفرينش بر شما خجسته باد. . .

 

 

دلم به ياد تو امشب لبالب از شور است / تو کيستي که حريمت چو کعبه مشهور است . . .؟

ميلاد نبي اکرم مبارک

 

 

ز آسمان دل من خورشيد و مه برآمد / شب ميلاد احمد(ص) با پور حيدر آمد

همه شادي نماييد که ميلاد نبي شد / جلوه ي نور صادق ز بعدش منجلي شد . . .

 

 

رسول خدا-ص:

بهترين درخواست از خدا، "عافيت دين و دنيا" است.

 

 

خدايا تو را سوگند ميدهيم به دو مولود نوراني امشب

که سلامت دين و دنيا را به همه ي ما عطا بفرمايي . . .

 

 

ماه فرو ماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتى نيست / در نظر قدر با کمال محمد. . .

ميلاد نور مبارک

 

 

صادق که اساس دين ازاو شد معمور / بودند ملايک پي امرش مامور

ميلاد ششمين اختر تابناک آسمان ولايت و نبي اکرم نور هدايت

مبارک باد

 

 

اي ششم پيشواي اهل ولا / خلق را رهبري به دين هدي

پاي تا سر خدانمايي تو / هم ز سر تا بپاي صدق و صفا

ولادت امام جعفر صادق و نبي اکرم مبارک

 

 

ميلاد نبي اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق-ع بر شما تبريک وتهنيت باد . . .

 

 

با محمّد برتر از آني که اندر وصف آيي / تالي قرانيِ و هموزن آن ثِقل ثقيلي

ميلاد نبي اکرم گرامي باد . . .

 

 

بلغ العلي بکماله / کشف الدجي بجماله

حسنت جميع خصاله / صلوا عليه و آله . . .

 

 

حق چو ديد آن نور مطلق در حضور/ آفريد از نور او صد بحر نور

آفرينش را جز او مقصود نيست/ پاک دامن تر زاو موجود نيست

ميلاد نبي اکرم گرامي باد . . .

 

 

ماه فرو ماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتى نيست / در نظر قدر با کمال محمد

ميلاد نور مبارک