آخرین مقالات


ضرب المثل درباره گربه

برای خواندن مقاله ضرب المثل درباره گربه و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

5/4/2022 8:23:48 AM تحریریه 6

ضرب المثل در مورد سگ

برای خواندن مقاله ضرب المثل در مورد سگ و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

4/15/2022 11:26:52 AM تحریریه 15

معروف ترین ضرب المثل های اسپانیایی به همراه ترجمه

برای خواندن مقاله معروف ترین ضرب المثل های اسپانیایی به همراه ترجمه و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

3/31/2022 4:27:34 AM تحریریه 15

ضرب المثل های زیبای روسی به همراه ترجمه

برای خواندن مقاله ضرب المثل های زیبای روسی به همراه ترجمه و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

3/31/2022 4:26:51 AM تحریریه 9

معنی ضرب المثل طلا که پاکه چه منتش به خاکه چیست؟

برای خواندن مقاله معنی ضرب المثل طلا که پاکه چه منتش به خاکه چیست؟ و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

3/31/2022 4:26:23 AM تحریریه 15

ضرب المثل از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

برای خواندن مقاله ضرب المثل از هر چه بدم اومد، سرم اومد ! و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 5:00:28 AM تحریریه 99

ضرب المثل اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !

برای خواندن مقاله ضرب المثل اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد ! و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 5:00:15 AM تحریریه 99

ضرب المثل جایی نمی خوابه که آب زیرش بره

برای خواندن مقاله ضرب المثل جایی نمی خوابه که آب زیرش بره و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 5:00:03 AM تحریریه 90

ضرب المثل ترکی استانبولی

برای خواندن مقاله ضرب المثل ترکی استانبولی و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:59:50 AM تحریریه 102

ضرب المثل بعد از هفت كره، ادعای بكارت

برای خواندن مقاله ضرب المثل بعد از هفت كره، ادعای بكارت و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:59:36 AM تحریریه 99

ضرب المثل خدا خر را شناخت، شاخش نداد

برای خواندن مقاله ضرب المثل خدا خر را شناخت، شاخش نداد و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:59:21 AM تحریریه 99

معنی ضرب المثل " یکی به نعل میزنه یکی به میخ" چیست؟

برای خواندن مقاله معنی ضرب المثل " یکی به نعل میزنه یکی به میخ" چیست؟ و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/10/2022 4:59:04 AM تحریریه 132

ضرب المثل دختر سعدی

برای خواندن مقاله ضرب المثل دختر سعدی و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/2/2022 8:37:47 PM تحریریه 102

دنبال نخود سياه فرستادن

برای خواندن مقاله دنبال نخود سياه فرستادن و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/2/2022 8:37:45 PM تحریریه 102

درقديم چه کساني آتش بيار معرکه بودند؟!

برای خواندن مقاله درقديم چه کساني آتش بيار معرکه بودند؟! و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/2/2022 8:37:42 PM تحریریه 87

ماستمالی کردن

برای خواندن مقاله ماستمالی کردن و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/2/2022 8:36:07 PM تحریریه 150

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

برای خواندن مقاله ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/2/2022 8:36:04 PM تحریریه 111

ریشه تاریخی ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی

برای خواندن مقاله ریشه تاریخی ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/2/2022 8:35:54 PM تحریریه 90

زن در ضرب‌المثلهاي ملل

برای خواندن مقاله زن در ضرب‌المثلهاي ملل و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/2/2022 8:35:51 PM تحریریه 75

چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

برای خواندن مقاله چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی و دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1/2/2022 8:35:48 PM تحریریه 135